• Trở thành đối tác
  • 028-73004102
  • Tin Tức

    Tài khoản Miễn phí qua đêm đã áp dụng cho Khách hàng Việt Nam

    Đăng trênTháng Mười 22, 2020tại15:13
    Bạn yêu cầu, chúng tôi nghe bạn! Giờ đây, tất cả các khách hàng hiện có và khách hàng mới của Trade4you và Share4you ở Việt Nam sẽ có thể đăng ký Tài khoản Miễn phí qua đêm (SFA). Với SFA, bạn sẽ KHÔNG phải trả phí qua đêm*. Điều này có nghĩa là bạn sẽ trả ít hơn và có khả năng nhận được nhiều hơn từ các giao dịch của mình. Trong khi đó, những chủ tài khoản không miễn phí qua đêm sẽ tiếp tục trả phí qua đêm như bình thường. Sự lựa chọn là rõ ràng. Tại sao phải trả nhiều hơn? Đăng ký SFA ngay hôm nay! Để biết thêm thông tin * Áp dụng Điều khoản và điều kiện