• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Mở một Tài Khoản Cent Pro

  Cent lots.
  Sự lựa chọn tối ưu cho người mới bắt đầu.

  Tài khoản Cent Prolà phù hợp với những người chỉ mới bắt đầu trên đường giao dịch thành công. Giao dịch bằng cent không có khoản ký quỹ tối tiểu, lệnh thị trường và spread thả nổi.

  Mở tài khoản Cent Pro

  Hơn 95 công cụ

  Hỗ trợ EAs

  Không báo giá lại

  Thực thi lệnh dạng Market

  Spread thả nổi

  Khả dụng trên Share4you

  Tài khoản Cent Pro là cơ hội tốt cho …

  những người mới bắt đầu muốn sử dụng dịch vụ; Những Trader luôn sẵn sàng thử nghiệm EA; Những Trader muốn thực hiện chiến lược giao dịch với khối lượng nhỏ Những Traders muốn đầu tư ít vốn

  So sánh mọi tài khoản

  Nhân thu nhập của bạn bằng cách chia sẻ giao dịch

  Mở tài Cent Pro trên Trade4you và chuyển đổi thành tài khoản Leader trên Share4you trong Trader room và lệnh giao dịch của bạn sẽ được người khác sao chép. Bằng việc trở thành Leader trên Share4you, bạn sẽ nhận được hoa hồng cho mỗi lot được copy bởi Followers.

  Tìm hiểu thêm về Share4you

  Chú thích

  Tất cả các giá trị trong tài khoản Cent đều nhỏ hơn 100 lần. 1 USD cent = 0.01 USD.