• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Những con số đầy mạnh mẽ

  Những con số tự nói lên ý nghĩa của nó
  72 000 000

  Tổng số dư của khách hàng đạt được

  +$72 Triệu USD
  Tại quý I 2021
  11X

  Tổng số

  11 máy chủ MT4
  một trong những chủ sở hữu lớn nhất của giấy phép MT4 trên thị trường
  68 000 000 000

  Khối lượng giao dịch đạt được

  +68 Tỷ USD
  Vào tháng Ba 2021
  29 000 000

  Hoa hồng Đối Tác đạt được

  +29 Triệu USD
  Tháng Ba 2020 – Tháng Ba 2021
  Khối lượng giao dịch – hầu hết 750 Tỷ USD cho cùng khoảng thời gian