• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Tin Tức

  Thay đổi trong điều kiện giao dịch của chúng tôi

  Đăng trênTháng Mười 29, 2018tại13:16

  Ưu tiên của chúng tôi chính là chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, đó là lý do chúng tôi muốn thông báo cho bạn về những thay đổi đối với các điều kiện giao dịch của chúng tôi đã được áp dụng vào ngày 24 tháng 9. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến chính sách đòn bẩy của chúng tôi.

  Chúng tôi đã áp dụng các thay đổi sau:

  1) Đòn bẩy tối đa tùy theo tổng tài sản đang thay đổi tự động theo bảng này:

  Tổng tài sản Đòn bẩy
  Từ $0 đến $1 000 1:2000
  Từ $$1 000 đến $10 000 1:1000
  Từ $10 000 đến $100 000 1:500
  Từ $100 000 đến $250 000 1:200
  Trên $250 000* 1:100
  *Traded4you có quyền giảm đòn bẩy lên đến 1:50.

  Ví dụ: Nếu tổng tài sản của bạn đạt đến $10 000, trong khi sử dụng đòn bẩy 1:1000, thì đòn bẩy của bạn sẽ tự động được thay đổi thành 1:500. Xin lưu ý, đòn bẩy sẽ không được tự động thay đổi về giá trị trước đó nếu tổng tài sản của bạn thấp hơn $10 000.

  2) Đòn bẩy cho các công cụ tài chính Vàng và Bạc (XAUUSD và XAGUSD) hiện phụ thuộc vào đòn bẩy của tài khoản giao dịch.

  Tất cả các điều kiện giao dịch có sẵn tại trang web của chúng tôi tại đây: https://www.forex4you.com/vn/trading-conditions/

  Trân trọng, Trade4you