• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Tin Tức

  Cải tiến tài khoản miễn phí qua đêm dành riêng cho bạn!

  Đăng trênTháng Mười 6, 2023tại11:01
  swap free news post

  Chúng tôi luôn tìm cách cung cấp cho các nhà giao dịch của mình sự linh hoạt cao hơn và lợi ích giao dịch thậm chí còn tốt hơn. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện các cải tiến cho tài khoản Miễn phí qua đêm của mình!

  Có gì mới?

  Kéo dài thời gian miễn phí – Đối với các nhóm công cụ chính (EURUSD, USDJPY, GBPUSD và USD/CHF) và Vàng, chúng tôi đã tăng thời gian “miễn phí” cho các tài khoản không tính phí qua đêm (Swap-Free Fee/ SFF) từ 3 lên 14 ngày! Điều này có nghĩa là bạn có thể tận hưởng giao dịch miễn phí qua đêm trong thời gian dài mà không phải chịu thêm phí.

  Điều này có nghĩa là bạn được MIỄN phí qua đêm* khi giao dịch tài khoản miễn phí qua đêm trong thời gian dài để bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận từ các giao dịch của mình.

  Vì vậy, hãy giao dịch ngay hôm nay để tối đa hóa tiềm năng giao dịch của bạn với các tài khoản miễn phí qua đêm được cải tiến của chúng tôi!

  Giao dịch ngay

  Điều khoản và điều kiện áp dụng