• Trở thành đối tác
  • 028-73004102
  • Tin Tức

    Giấy phép hoạt động ở Châu Âu – Bước tiến mới

    Đăng trênTháng Mười Một 30, 2016tại13:10
    Liên minh châu Âu vẫy cờ, E-Global nhận giấy phép của châu Âu
    Chúng tôi rất vui mừng chia sẻ với bạn thành công mới nhất của chúng tôi: vào ngày 17 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài chính Luxembourg đã cấp phép cho E-Global Trade & Finance Luxembourg S. A. Giấy phép này cho phép chúng tôi thực hiện một cấu trúc công ty mới với tổ chức ở Châu Âu.. E-Global Trade & Finance Group, Inc sẽ tiếp tục hoạt động theo giấy phép của British Virgin Islands cung cấp các thương hiệu Trade4you và Share4you, tuy nhiên mỗi khách hàng sẽ có thể mở một tài khoản giao dịch trên các dịch vụ kỹ thuật số của công ty dưới thẩm quyền của châu Âu. E-Global Trade & Finance Luxembourg S. A. sẽ hoạt động dưới một thương hiệu mới và cung cấp giao dịch CFD cho các công cụ sau: ngoại hối, hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu và các công cụ CFD khác. Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng ứng dụng E-Global đã được chấp thuận để cung cấp dịch vụ của chúng tôi thông qua sản phẩm của chính nó – Thị trường E-Global, không chỉ tập trung thanh khoản, mà còn hỗ trợ thiết bị đầu cuối thương mại của chúng tôi, FIX API và ECN. Luôn cập nhật tin tức của chúng tôi để tìm hiểu thêm về dự án cũng như cơ cấu tổ chức mới của chúng tôi trong tương lai gần.