• Trở thành đối tác
  • 028-73004102
  • Tin Tức

    Bitcoin chính thức được áp dụng cho các loại tài khoản giao dịch!

    Đăng trênTháng Mười 16, 2017tại14:15
    Các bitcoins vàng quay trong nền màu xám, Forex4you đã khởi chạy Bitcoin trading
    Từ bây giờ, mỗi khách hàng của Trade4you sẽ có thể giao dịch Bitcoins – đồng tiền ảo phổ biến nhất trên thế giới. Giao dịch Cryptocurrency có sẵn trên tài khoản giao dịch ProSTP và Classic NDD (trừ tài khoản Leader và Follower), tại đó các lệnh được thực hiện trên bộ aggregator MarketPlace của chúng tôi. Thông tin chi tiết về giao dịch BTC / USD (Bitcoin vs US Dollar): — Số lượng giao dịch tối thiểu là 0,01 lot (0,01 Bitcoin); — Ủy quyền bằng 2% so với quy mô hợp đồng; — Đòn bẩy là 1:5 — Giờ giao dịch 24/5 — Lệnh qua đêm (swap) được tính vào lúc 00:00 UTC. Bạn có thể tìm hiểu thêm về công cụ này và các công cụ có sẵn khác trong phần ‘Spread và Qua đêm’ trên Trader Room. Xin lưu ý rằng E-Global Trade & Finance Group, Inc. bị đối tác của họ (Crypto Exchange) giới hạn về khối lượng giao dịch. Nếu đạt đến giới hạn, thương mại sẽ được thiết lập để đóng cho đến khi mức giới hạn tối đa mới.