• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Tin Tức

  Số lượng các tài khoản đang được kiểm toán bởi KPMG

  Đăng trênTháng Sáu 10, 2015tại14:00
  KPMG đã kiểm toán 112 445 Tài khoản đang hoạt động Forex4you vào năm 2016

  Kiểm toán tài chính gần đây do kiểm toán viên KPMG thực hiện, khẳng định rằng mặc dù đây không phải là thời điểm tốt nhất cho thị trường tài chính nhưng các chỉ số của Trade4you vẫn cho thấy sự tăng trưởng năng động và hoàn toàn tương ứng với dữ liệu được xuất bản trên trang web Trade4you.

  Cùng với kiểm toán tài chính, một cuộc kiểm toán hoạt động cũng đã được thực hiện. Theo kết quả, chúng tôi đã có 112.445 tài khoản khách hàng đang hoạt động trong năm 2014, và tổng số hoa hồng đại lý trong năm 2014 lên đến hơn chín triệu đô la.

  KMPG đã cung cấp Trade4you với dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính từ năm 2010. Đây là một dấu hiệu cho thấy công ty của chúng tôi hỗ trợ minh bạch trong ngành. Chúng tôi tiếp tục tiến lên!