• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Tin Tức

  Hội thảo Ngoại hối Đặc
  biệt Kỷ niệm 12 năm

  Đăng trênTháng Sáu 5, 2019tại12:38
  Để chào mừng dịp kỷ niệm 12 năm, chúng tôi sắp tổ chức các hội thảo Ngoại hối thành công. Các sự kiện này hoàn toàn MIỄN PHÍ cho cả khách hàng mới và hiện tại. Chúng tôi nhắm đến chia sẻ và chuyển giao một phần kiến thức và kinh nghiệm đã cóp nhặt được trong 12 năm làm nhà cung cấp Ngoại hối hàng đầu. Tại Sự kiện:
  • Học kiến thức cơ bản về giao dịch ngoại hối
  • Nhận các mẹo để kiếm lợi nhuận
  • Lắng nghe các diễn giả khách mời chia sẻ
  • Đồ ăn nhẹ miễn phí trong ngày
  • Giành giải thưởng!