• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Rút tiền

  Thời gian rút tiền nhanh hơn không phản chờ lâu

  Chất lượng dịch vụ của chúng tôi là một trong những ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi liên tục nâng cao tốc độ xử lý yêu cầu lệnh gửi tiền để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất.

  89.7 phút

  Trung bình thời gian xử lý yêu cầu

  81.7 %

  Yêu cầu được xử lý trong 8 giờ

  Cách chúng tôi thu thập dữ liệu

  Dữ liệu về tốc độ rút tiền dựa trên số liệu thống kê trong 12 tháng qua, bắt nguồn từ việc xử lý tất cả các yêu cầu rút tiền và không có ngoại lệ đối với các loại tài khoản cho tất cả các hệ thống thanh toán hiện có. Thời gian rút tiền được ghi lại sau khi nhận được xác nhận về yêu cầu rút tiền của khách hàng và cho đến khi chuyển khoản bằng hệ thống thanh toán hoặc ngân hàng. Dữ liệu không bao gồm sự chậm trễ có thể xảy ra ở phía người nhận, chẳng hạn như xử lý khoản thanh toán cho người nhận.

  ất cả dữ liệu được làm tròn thành 1 chữ số thập phân sử dụng các quy tắc làm tròn tiêu chuẩn. Thông tin được cập nhật đến ngày 14 của tháng tiếp theo.

  Đối với các câu hỏi và đề xuất, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ tại [email protected]