• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Máy chủ giao dịch

  Thời gian hoạt động của máy chủ không bị gián đoạn trong giao dịch

  Chất lượng dịch vụ của chúng tôi là một trong những ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi liên tục cải tiến máy chủ và công nghệ giao dịch cho bạn trải nghiệm tốt nhất.

  Máy chủ giao dịch sẵn có

  %

  Cách chúng tôi thu thập dữ liệu

  Dữ liệu về máy chủ giao dịch dựa trên số liệu thống kê trong 12 tháng qua và phản ánh tổng thời gian hoạt động giao dịch của khách hàng ở tất cả các máy chủ giao dịch so với thời gian trên lý thuyết.

  Tất cả dữ liệu được làm tròn thành 4 chữ số thập phân sử dụng các quy tắc làm tròn chuẩn. Thông tin được cập nhật đến ngày 14 của tháng tiếp theo.

  Đối với các câu hỏi đề đề xuất, vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ tại [email protected]