• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • May mắn ngập tràn: Giao dịch mê say, giành ngay quà khủng

  Tham gia ngay để có cơ hội trúng thưởng tiền mặt. Nạp tiền, giao dịch và thu hút thêm khách hàng mới. 10 đối tác đứng đầu sẽ trở thành người chiến thắng.


  Thời gian khuyến mãi

  01 tháng Hai – 30 tháng Sáu, 2024


  Bảng xếp hạng

  Place Số tài khoản Lots Tiền gửi
  1 1391037 181.49 6,107
  2 1394557 113.83 6,684
  3 1391923 99.46 4,139
  4 1402442 72.98 5,287
  5 1401764 46.70 12,273
  6 1408343 39.44 8,655
  7 1400634 25.53 2,537
  8 1401194 12.38 2,046
  9 1401039 10.89 1,020
  10 1407196 9.49 93
  11 1394002 8.56 2,025
  12 1401001 7.82 820
  13 1401029 5.86 1,707
  14 1403507 5.38 328
  15 1413014 3.01 2,428
  16 1398895 2.74 1,014
  17 1412450 2.23 406
  18 1405856 1.98 531
  19 1393026 0.89 10,421
  20 1409926 0.55 122

  Dữ liệu cập nhật hàng tuần